Tapu ve Kadastro XIV. (Edirne) Bölge Müdürlüğü

ÇORLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ