Tapu ve Kadastro VI. (Antalya) Bölge Müdürlüğü

TOPLANTI

     Bölge Müdürümüz Sayın Funda AYDIN SEYMEN Başkanlığında; 23.02.2021 tarihinde 1. ve 2. Gurup Tapu Müdürlüklerimizle, 25.02.2021 tarihinde 3. ve4. Gurup Tapu Müdürlüklerimizle video konferans yönetimiyle toplantı gerçekleştirilmiştir.