MEGSİS YÖNETİM SÜRECİ SİSTEM DENETİMİ TOPLANTISI

06 Eyl 2021

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı 2021 yılı denetim programı kapsamında düzenlenen Mekansal Gayrimenkul Sistemi ( MEGSİS ) Yönetim Süreci Sistem Denetimi kapanış toplantısına İç Denetçi Seçkin YILMAZER ve İç Denetçi Sait UĞURLU’nun yanı sıra Bölge Müdürümüz Mürsel Necmi AKKOCA ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kadastro Müdürlerimiz de katıldı.

Kurumsal kalitenin arttırılmasında iç denetimin öneminin bir kez daha vurgulandığı Web konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, tüm bulgu ve öneriler üzerinde uzlaşma sağlandı.