Tapu ve Kadastro I. (Ankara) Bölge Müdürlüğü

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

12 Nis 2021

2021 yılı Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu 2020/6 sayılı genelgeleri gereği gerçekleştirilen ve başkanlığını Bölge Müdürümüz Mürsel Necmi Akkoca’nın yaptığı toplantıda; Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz de hazır bulundu.

Toplantıda Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında kalite etkinliğinin takibi, kalite politikası, kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterlilik ve devamlılığın sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla bir önceki yılın ‘Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme’ toplantısında alınan kararlar ve uygulamalarıyla Bölge Müdürlüğümüz iç tetkik görevlilerince yine bölge müdürlüğümüze bağlı 63 tapu müdürlüğü ve 5 kadastro müdürlüğünde yapılan 2021 yılı iç tetkik sonuçları ana tema olarak ele alındı ve aynı zamanda müdürlüklerde karşılaşılan sorunlar görüşüldü.