2024 YILI YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

16 May 2024

2024 yılı Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı video konferans yöntemiyle Bölge Müdür Vekili Engin YÜKSEL’in başkanlığında Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz ile yapılmıştır.

Toplantıda Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında kalite etkinliğinin takibi, kalite politikası, kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterlilik ve devamlılığın sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla bir önceki yılın ‘Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme’ toplantısında alınan kararlar ve uygulamalarıyla Bölge Müdürlüğümüz iç tetkik görevlilerince yine bölge müdürlüğümüze bağlı 63 tapu müdürlüğü ve 5 kadastro müdürlüğünde yapılan 2024 yılı iç tetkik sonuçları ana tema olarak ele alındı ve aynı zamanda müdürlüklerde karşılaşılan sorunlar görüşüldü.