3B Şehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması İşi İstanbul İli (XVI. XVII. XVIII. XIX. ve XX. KISIM) İhale İlanı