İŞ ZEKASI TOPLANTISI YAPILDI

09
Eylül
2021

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, VİP Salonunda İş Zekası toplantısına katıldı.

Genel Müdürümüz ADLI, iş zekasının iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçler, mimariler ve teknolojilerin bir kümesi olduğunu dile getirdi.

“Ölçmediğini Yönetemezsin” felsefesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, hızlı, etkin ve doğru karar alarak stratejik hedeflere ulaşmak  için çalışıyoruz." diyen Genel Müdürümüz ADLI, üst yönetimin alacağı kararlara destek olmak için 'İş Zekası Platformu'nun hazırlanarak 2017 yılında hizmete alındığını kaydetti.

Genel Müdürümüz, kurumların hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik stratejilerinin başarısını arttırmak ve daha hızlı karar almaları için gereken veri toplama ve analizi uygulamada iş zekasının öneminden bahsederek, "İş Zekasının temel bileşenleri raporlama, çok boyutlu analiz süreçleri, mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç madenciliği (süreç yönetim teknikleri), karmaşık olay analizi, iş performans yönetimi, bir iş sürecini diğer performans ölçümleriyle ya da bu iş sürecinin en iyileri ile kıyaslama, tahmine ve kurala dayalı mantıksal çözümlerdir. Biz bu süreçleri kurumumuzda çağın gereklerine uygun olarak yapıyoruz. Bunu daha verimli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantıda, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından teknolojideki gelişmelere uygun olarak güncellenen “İş Zekası Platformu”nun sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıya; Genel Müdürümüzün yanı sıra Genel Müdür Yardımcılarımız A. Hakan AYBER, Metin BEYAZ, Sinan FİDAN ve Daire Başkanlarımız katıldı.