web tapu

WEBTAPU projesi ile vatandaşa sunulan hizmetler en üst seviyeye çıkartılırken bu hizmetlerin mevcut TAKBİS sistemine entegre olarak çalışması sonucunda kurum çalışanları ve vatandaş diyaloğunun online yürütülmesine başlanmıştır.

WEBTAPU uygulaması ile vatandaşlarımız evden, işten ve mobil her türlü elektronik ortamdan başvuru alıp, ıslak imza gerektiren başvurularında sms ile sistem üzerinden verilen randevu saatinde ilgili müdürlüğe bir kez gitmeleri ile işlemleri hızlıca sonuçlandırmaları sağlanmıştır.

WEBTAPU For Foreıgner ile  Türkiye’de taşınmaz mal edinen yabancılar için başvuru ve taşınmaz değerleme taleplerinin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmıştır.

WEBTAPU ve TAKBİS entegrasyonu ile belediye haciz tesis ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. 

WEBTAPU ve TAKBİS entegrasyonu ile online tapu kaydı ve tapu senedi hizmetleri verilerek vatandaşın fiziki olarak tapu müdürlüklerine gitmesinin önüne geçilmiştir.

WEBTAPU aracılığıyla elektronik ortamdan taşınmazların üzerine “Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz” beyanı  tesis edilmesi sağlanarak vatandaşların taşınmazlarında vekaleten işlem yapılmasının önüne geçilmiştir.