Tapu ve Kadastro XV. (Van) Bölge Müdürlüğü

Özalp Tapu Müdürlüğü