Tapu ve Kadastro XV. (Van) Bölge Müdürlüğü

Gevaş Tapu Müdürlüğü