Derecik Tapu Müdürlüğü

Telefon
0438 280 1051
Mail
derecik-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
dereciktm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Hükümet Konağı Kat:1 DERECİK/HAKKARİ
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XV. Van Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
HAKKARİ