Toplulaştırma Esnasında İdarece Paylı Mülkiyete Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru Değişikliği