TEK SİSTEM TEK KOORDİNAT TÜM TÜRKİYE

20
Eylül
2018

Hedef 2020 vizyonunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından Afyon’da “Sayısallaştırma ve 22-a Bilgilendirme Eğitimi” düzenlendi.

“Tek Sistem Tek Koordinat Tüm Türkiye” kapsamında ihalelerin yürütülmesi, uygulama birliğinin sağlanması, kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Sayısallaştırma ve 22-a bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

Eğitimin açılışında konuşan Genel Müdür Yardımcısı A. Hakan AYBER “Yükleniciler ile Kurumumuzu bir bütün olarak görüyoruz. Biz yüklenicilerimizin bürokrasi ile bağlantısını oluşturuyorsak, yüklenicilerimiz de bizim taşradaki, arazilerdeki uzantımızdır.” dedi. Kadastro işlemlerinin her türlüsünün önemli olduğunu, hiçbirinin angarya olarak görülemeyeceğini belirten AYBER “En küçük kontrolün ihmali bile, işlerimizin, haliyle vatandaşın mülkiyet işlerinin aksamasına neden olur. Böylesine büyük bir görevimiz ve sorumluluğumuz var.” dedi.

Eğitime Genel Müdür Yardımcısı A. Hakan AYBER’in yanı sıra, Kadastro Dairesi Başkanı Sinan FİDAN, Harita Dairesi Başkanı N. İhsan SARI ve Eskişehir Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürü Cevdet KILIÇ katıldı.