Tapu ve Kadastro XI. Kayseri Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO XI. (KAYSERİ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ