Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı

28 Şubat 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Gayrimenkul Değerleme Çalıştayında yapılan sunumlar aşağıda listelenmiş olup ekteki dosyada sunulmuştur.

 

 

 1. Arazi Yönetimi Temel Modeli (Ladm) Dayanaklı Taşınmaz Değerleme Veri Modeli / Doç. Dr. Volkan Çağdaş
 2. Hazine Taşınmazlarının Tasarrufunda Veri İhtiyacı
 3. The Lithuania State Land Cadastre And Register And The Development Of Property Taxation / Albina Aleksiene
 4. Emlak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Örgütlenme Modelleri Ve Türkiye İçin Model Önerisi Üzerine Tartışma / Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu
 5. Sermaye Piyasası Kanunu Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme / Eser Güngör
 6. TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı “Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı” / Güngör Güzel
 7. TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı “Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı” / Ümit Yıldız
 8. Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Bölümü Mezunlarının Gayrimenkul Değerleme Sistemindeki Yeri, Değerleme Uzmanlarının Eğitimi Ve Akreditasyon Çalışmalarının Etkileri / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
 9. Emlak Vergisi Ve Değerlemesi / Hayrettin Güngör
 10. 5403 Sayılı «Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu» Gereği Gayrimenkül Değerleme Sistemi İhtiyacı, Pilot Projeler Ve Sistem Önerileri / Dr. Metin Türker
 11. Establishing A Mass Valuation System: The Experience Of Slovenia / Neva Žibrik
 12. Kamulaştırma
 13. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sunusu
 14. International Experience With Organizing Property Tax & Valuation Systems / Richard Almy
 15. Property Valuation And Taxation For Fiscal Sustainability İn The Europe And Central Asia Region / Richard Grover
 16. TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı “Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı” / Tuğba Güneş
 17. Kamulaştırma Amaçlı Değerleme Çalışmalarında Değerleme Kaynaklı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
 18. Property Taxation Systems - World Bank Projects / Richard Grover
 19. Controlling The Quality Of Property Valuation / Ruud M. Kathmann
 20. Gayrimenkule Dayalı Vergilerde Değerleme Kaynaklı Sorunlar Ve Gereksinimler
 21. Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı / Şinasi Bayraktar
 22. Çalışma Grupları