DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

27 Tem 2020

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi – Ek Finansmanı (TKMP-EF) Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Kapsamında Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri alımı işi için "İlgi Beyanı Daveti" aşağıda yer almaktadır.