Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme Ve Kadastro Sempozyumu

22-23 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme Ve Kadastro Sempozyumunda yapılan sunumlar aşağıda listelenmiş olup ekteki dosyada sunulmuştur.

 

 

 1. Professional Rules And Regulations - National İssues İn An İnternational Context  / Dr. Erik Stubkjær
 2. The Valuatıon System Of Real Estate Cadastre In Spain / Luis Arijón
 3. Property Valuation İn Finland / Jarmo Ratia
 4. Almanya Ve İsviçre‘De Taşınmaz Değerleme Sistemi / Dr. Sevim Bakirci Rissi
 5. Türkiye’de İnşaat Ve Konut Sektörünün Genel Değerlendirmesi 1990-2010 / Serdal Bahçe
 6. Merkez Bankası Açısından Taşınmaz Değerlemenin Önemi / Emel Dinçer
 7. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 8. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü / Umut Müftüoğlu
 9. Taşınmaz Değerlemede Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi / Dr. İlhan Ekincioğlu
 10. About Developing Valuation İn Turkey / Tuomo Heinonen
 11. Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme Ve Kadastro
 12. Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığı
 13. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ve Değerleme / Ahmet Ötünç
 14. Belediyelerde Taşınmaz Değerlemesi / Mustafa Kubilay Yıldırım
 15. Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Abdullah Burak Keser
 16. Kamu Gelirleri Açısından Emlak Vergi Değeri / Emrullah Töremen
 17. Hazineye Ait Taşınmazların Bedelinin Tespiti Esasları
 18. Kamulaştırmada Karayolları Genel Müdürlüğü Uygulamaları / Mustafa Görgün
 19. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği / Şinasi Bayraktar
 20. Bddk’ Nın Banka Denetim Görevi Açısından Değerleme Faaliyetlerinin Önemi Ve Beklentiler / Özgür Dalgıç