TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİ TOPLANTISI

26
Ekim
2018

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, SPK, BDDK, TCMB ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği yetkilileri ile birlikte "Taşınmaz Değerleme Sistemi" toplantısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacı ile düzenlenen toplantıda, Genel Müdürümüz M.Zeki ADLI, Sermaye Piyasası Kurulu,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği yöneticileri ile bir araya gelerek “100. Yıl Ekonomi Eylem Planı Kapsamında Takip Edilecek Programlar ve Projeler”  konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Ağustos tarihinde duyurulan “100 günlük icraat” programında,  Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilecek görevler arasında sayılmıştı. Bu kapsamda 2019 yılı orta vadeli program kapsamında tanımlanan “100.yıl Ekonomik Eylem Planı kapsamında takip edilecek program ve projelerden birisi, ‘taşınmaz değerleme sistemi' kurularak gayrimenkul envanterinin tamamlanması, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması sağlanarak gayrimenkul vergilendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi” olarak belirlendi.

Toplantıya Genel Müdürümüz M.Zeki Adlı yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Teftiş Kurulu Başkanı Metin BEYAZ, Kadastro Dairesi Başkanı Sinan FİDAN, Harita Dairesi Başkanı Nevzat İhsan SARI Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur YAYLAÖNÜ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV.Daire Başkanı Mehmet SARI, Bankacılık Baş Uzmanı Mustafa ATAK, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanı Emel DİNÇER, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi BAYRAKTAR, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Makbule Yönel KAYA,  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği  Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet KASAB ile Kurumumuzun şube müdürleri ve uzmanları hazır bulundu.