TALEBE BAĞLI İŞLEMLER İLE TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK DUYURUSU

13
Temmuz
2020

2019/13 nolu Talebe Bağlı İşlemler İle Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesinde değişiklik yapılmış olup, değişiklik Mevzuat Bilgi sistemine eklenmiştir.