Tadebis-Web Tapu Sistemi Üzerinden Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili Genelge(2021/6)