Tapu ve Kadastro X. (Samsun) Bölge Müdürlüğü

ORDU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ