GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN YER BELİRLEME İŞLEMLERİ

11
Eylül
2020

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların yer belirleme işlemlerine dair Sınav Kurulunun 10.9.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararı ile atama yapılacak birimlere dair listeler aşağıda yer almaktadır. 

Yer belirleme işlemleri kararda belirtilen tarihlerde adayların görev yaptığı Bölge Müdürlüklerinde telekonferans ile yapılacağından, asil listede yer alan adayların yer belirleme işleminin yapılacağı tarih ve saatte görev yaptığı Bölge Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Bölge Müdürlüklerince, Bölge Müdürlüğü hizmet binası dışında bir alanda telekonferans düzenlenmesi halinde adaylara önceden duyurulacaktır.) 

Anılan sınavda başarılı olan ve asil listede yer alan adaylara ilanen duyurulur. 

 

Ekleri                                     :

Sınav Kurulu Kararı

Tapu Müdürü ataması yapılacak birimler

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ataması yapılacak birimler  (Tapu Müdürü yer belirleme işlemlerinden sonra ilan edilecektir.) (Güncellendi 17.09.2020)

Kadastro Müdür Yardımcısı ataması yapılacak birimler

Avukat (Taşra) ataması yapılacak birimler

Mühendis (Taşra – Harita Mühendisi) ataması yapılacak birimler  (Kadastro Müdür Yardımcısı yer belirleme işlemlerinden sonra ilan edilecektir.)

Programcı (Taşra) ataması yapılacak birimler