GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUÇLARINA GÖRE TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI ATANACAK BİRİMLERDE BİR ADET DEĞİŞİKLİK İLANI

17
Eylül
2020

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı adaylarının atanacağı birimler 16.09.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmıştır. Sınav Kurulunun 17.09.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile birimler listesinden Silopi Tapu Müdürlüğünün çıkarılarak yerine Bozova Tapu Müdürlüğünün eklenmesine karar verilmiş olup, listenin güncel hali aşağıda yer almaktadır. 

Anılan unvan grubunda başarılı olan ve asil listede yer alan adaylara ilanen duyurulur.

 

Ekler                                      :

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ataması yapılacak birimler