MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde,  2022-2023 yıllarında yapılan tahsis ve tescil çalışmaları, Orman Kadastrosu ve 2/b uygulamaları tamamlanan birimlerde tescil çalışmaları, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi doğrultusunda kadastro güncelleme çalışmaları devam eden ve ilan edilen birimlerde tescil işlemleri, orman kadastrosu ve 2/b çalışmaları devam eden birimlerin çalışmalarının ne aşamada olduğu, tescilli Orman parselleri arasındaki mükerrerliklerin tespiti ve giderilmesi, Orman parsellerindeki vasıf, yüzölçümü ve geometri hatalarının giderilmesi konularını değerlendirmek üzere toplantı yapıldı. 
Toplantıya Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı Ahmet AKBULUT ve ekibi ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yanısıra kurumumuzu temsilen toplantıya Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, 1. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ ile birlikte Şube Müdürleri Kemalettin TOKER ve Özgen Sadu ÇAĞLAR, Tapu ve Kadastro Uzmanı Ümit YILDIZ  ile Mersin Kadastro Müdürlüğü personeli katıldı.