LİHKAB OFİS OTOMASYON SİSTEMİNDE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

16 Nis 2020

 

 • E- ödeme yapıldığı halde ödeme oluşturdu gözükme problemi giderildi
 • Yabancı Kimlik numarası üzerinden sorgulama problemi düzeltildi
 • Başvuru işlemini kaydettikten sonra başvuru ekranının kapanmaması problemi giderildi.
 • Dosya Yükleme/Dosya İndirme problemi düzeltildi.
 • Sözleşmede vekilin olduğu durumda önce malik daha sonra vekilin gözükmesinin gerekliliği giderildi
 • SMS de ücret kaldırıldı.
 • Oda sicil numarası tanımlandı.
 • MEGSİS'ten kaynaklı başvuru hatalarında ekranda MEGSİS kaynaklı olduğu belirteci eklendi.
 • E- ödeme 97 ile başlama sorunu çözüldü.
 • Damga vergisi KDV' siz olarak hesaplama getirildi.
 • Kontrollük e-ödeme düzeltildi.
 • Denetim ücreti düzeldi (7,5 TL)
 • Min. Ücret 317 TL olarak düzeltildi.
 • İmar barışı yöresel katsayı iptal edildi.
 • Alanı "0" olan parseller düzeltildi.
 • İlce bazlı fen kayıt sisteme tanımlandı.
 • A5 boyutunda fatura sisteme tanımlandı.
 • Tüzel kişi ile TAKBİS bağlantı sorunu olduğu tespit edildi.
 • Röperli Kroki İşlemi eklendi
 • Vaziyet Planı İşlemi eklendi
 • Bağımsız Bölüm Planı İşlemi eklendi
 • Röperli kroki isteminde sözleşmeye ek madde konuldu
 • Vaziyet Planı isteminde sözleşmeye ek madde konuldu
 • Bağımsız Bölüm Planı isteminde sözleşmeye ek madde konuldu
 • Manuel elle ada parsel yüzölçümü girerek taşınmaz seçimi eklendi
 • Ada Parsel ekranı gösterimlerinde iyileştirme yapıldı (bazen ada ismi gelmiyordu)
 • Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planında bilgi ve belge ücreti ile kontrollük ücreti kaldırıldı
 • Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı işlemlerinde e-ödeme yapılmadan fatura düzenlenebilme özelliği getirildi
 • E-ödemede kontrollük ve bilgi belge ücretlerine ilişkin belirtme getirildi.

 

 • İletişim bilgileri Tahsilat Makbuzuna, Oda Sicil No ise Sözleşmeye eklendi.

 

 • Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı İşlemlerinde fiyat kısmında virgülden sonra hane eklenebilir hale getirildi. 

 

 • Sözleşmede geçen "uyuşmazlıklarda Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir." metnine lisanslı büronun bulunduğu il ismi eklendi.

 

  • Vekaleten yapılan işlemlerde sözleşmede iş sahibi başlığına "malik" ve "vekaleten" ibareleri eklendi.

   

   

   • "Ödeme Oluştur" menüsü "Fen Kayıt No Ver" olarak düzeltildi.

   • Başvuru İşlemleri Listesinde  "Fen Kayıt No" kolonu eklendi. 

    

   • Vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı işlemlerinde tahsilat makbuzuna damga vergisi ve denetim ücreti eklendi.

   • Aplikasyon işleminde ücret hesaplamaları yeniden düzenlendi.

   • Zemin tespit tutanağı işleminde ücret hesaplamaları yeniden düzenlendi. ( Ödeme ekranında 2 başlık bulunmaktadır. İlk başlıkta kaç adet bina olduğu sorulmaktadır. Taşınmaz üzerindeki toplam bina sayısının bu bölüme girilmesi gerekmektedir. İkinci başlıkta ise Toplam İlave İnşaat Taban Alanı (m2) sorulmaktadır. Bu bölüme ise taşınmaz üzerindeki bütün binaların 100 m2'yi aşan kısımlarının toplamının girilmesi gerekmektedir. Örnek1 : 1. bina 112 m2, 2. bina 74 m2 ise burada ilk bölüme "2" bina ikinci bölüme ise "12 m2" girilmesi gerekmektedir. Örnek2: 1. bina 137 m2, 2. bina 74 m2, 3. bina ise 215 m2 ise burada ilk bölüme "3" bina ikinci bölüme ise "152 m2" girilmesi gerekmektedir.)

    

   • Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebi alınabilmesi eklendi.

   • Birleştirme işlemi gibi 1'den fazla parselle yapılan işlemler için manuel girişlerde çoklu parsel eklenebilmesi sağlandı.

    

   • Arzi irtifak hakkı ile ilgili ücret hesaplama güncellendi.

   • Başvuru ekranına "ilçe" kolonu eklendi.

   • Fen kayıt numarası için uyarı ekranı güncellendi.

   • Cins değişikliği işlemleri başlığının altına röperli kroki, vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı seçenekleri eklendi. Başvuru alırken yapılacak işleme göre ilgili iş kalemi seçilebilecektir. Böylece bütün işlemler aynı fen kayıt numarası alabilecektir.

   • Cins değişikliği işlemleri başlığı altında ücret güncellemesi yapıldı.

   • Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme işlemi başlığının altına vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı seçenekleri eklendi.

   • Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme işlemi başlığı altında ücret güncellemesi yapıldı.

    

   • İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemi başlığının altına vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı seçenekleri eklendi.

   • İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemi başlığı altında ücret güncellemesi yapıldı.

    

   • Web Başvuru Modülü eklendi.
   • Evrak Yükleme/İndirme Ekranında iyileştirme yapıldı.
   • Başvuru Tamamlama Ekranında iyileştirme yapıldı.
   • Sözleşme İptal Bölümü kaldırılarak, Fen Kayıt Numarası olan işlem için Başvuru İptal edildiğinde Sözleşmenin de iptal edilmiş hale gelmesi sağlandı. İptal edilen işlemlerde Sözleşmenin üzerinde "İPTAL" yazısı eklendi.
   • Adres Sorgulama Ekranında iyileştirme yapıldı.

    

   • İptal edilen sözleşme işleminde ıslak imzalı olarak iptal sözleşmesi yüklenmesi halinde başvuru durumu "İptal Edildi (Onaylı)" olarak düzenlendi.
   • Başvuru türüne "İnşaat Sözleşmesi" eklendi. İlgili inşaat firmasının bilgilerinin girilmesi halinde fatura bilgileri girilen firma adına olacak şekilde düzenlendi

    

   • Başvuru ekranı güncellenerek, birden çok malik ekleyebilme özelliği eklendi.

    

   • Fatura ekranında iyileştirme yapıldı. (A4 sayfaya dikey olarak 3 adet fatura yazdırabilme özelliği, tahsilat makbuzundaki detayların faturaya eklenebilme özelliği)

   • KDV tevkifatı faturaya  eklendi.

   • Ödeme ekranında başvuruyu oluşturmadan ücret hesaplayabilmek için "Hesap Detay" butonu eklenmiştir.

    

   • Aynı Yapı Üzerinde Kat İlavesi Suretiyle Yapılacak Cins Değişikliği İşlemi başlığının altına vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı seçenekleri eklendi.

    

   • Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme İşlemi Teknik Rapor Hazırlama işleminde bağımsız bölümler tek tek seçilerek, eklenebilir ve seçilen bağımsız bölüm adedine göre ücret hesaplanabilir hale getirildi.

   • Tüm işlemler için Tapu kayıt belgesi ve Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme İşlemi için ise bağımsız bölüm için ayrı ayrı tapu kayıt belgesi görüntüleme seçeneği eklendi.

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemi içerisinde mesajlaşma ekranı aktif hale getirildi.

   • Başvuru alındıktan sonra daha önce fen kayıt alınmış olan ilgili parselin diğer lisanslı bürolar dahil olmak üzere işlem görüp görmediği sorgulanabilir hale getirildi.

   • Sözleşmeleri içeren Ek-2 ve damga vergisi listeleri sistemden alınabilir hale geldi.

    

    

   • İptal edilen sözleşmelerde iptal nedeni bölümü eklendi ve iptal sözleşmesine göre fatura düzenlemesi yapıldı.

    

   • Personel ekranında düzenleme yapılarak, tüm personelin lisanslı mühendis tarafından LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemine eklenebilmesi sağlandı.
   • Ofis ekranında düzenleme yapılarak, daha önce ofise ait koordinatlar manuel olarak girilirken sistemde yer alan harita üzerinden tanımlanabilir hale getirildi.
   • Raporlama ekranı düzenlenerek;  işlem tipi, ilçe, durum, başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem istatistiklerinin alınabilmesi sağlandı.

    

   • Döner sermaye ücretinden muaf işlemlere ait başvurularda ödeme sekmesinde “Döner Sermayeden Muaf İşlemlerde” başlığı seçilmesi halinde ilgili işleme yönelik bilgi, belge ve kontrollük ücretinin “0 TL”olarak hesaplanması sağlandı.

    

   • Sözleşme, tahsilat makbuzu, fatura ve sözleşme çizelgesine "mahalle/köy" tanımlaması eklenmiştir.
   • Faturada tahsilat makbuzu sekmesi seçildiğinde, istenmesi halinde tahsilat makbuzu giderlerine KDV eklenebililr hale getirilmiştir.

    

   • Sözleşmeleri içeren Ek-2 ve damga vergisi listeleri güncellenmiş ve excel formatında dışarıya aktarılabilir hale gelmiştir.

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemine ait başvuru ekranlarında yapılan güncellemelerle sistem üzerinden alınan başvuruların sonuçlandırılma süreleri düzenlenmiştir.

    

    

   • İmar Barışı işleminde; Ek-1 ve Ek-2 zemin tespit tutanağı başlıkları oluşturulmuştur.
   • Yapılı İken Yapısız Hale Gelme ve Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliği işlemlerine yer gösterme bölümü eklenmiştir.

    

    

   • İşlem tamamlama adımlarında sisteme "fatura yükleme" zorunluluğu getirilmiştir.
   • Başvuru listeleme ekranına "fen kayıt tarihi" ile "süreli kapatma bitiş tarihi" eklenmiştir.

    

   • Lisanslı büroların kullanmış olduğu Ofis Otomasyon Sisteminde; tüzel kişilere ait taşınmazlarda yetki belgesi ile işlem yapacak temsilciler için "MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)" sorgu ekranı eklenmiştir.
   • Başvuru ekranında yer alan filtreleme seçeneği güncellenmiş olup; başvuru no, MEGSİS fen kayıt no, il, ilçe, işlem tipi gibi detaylı sorgulama seçenekleri eklenmiştir.
   • Kaynak Yönetimi başlığı altında yer alan personel ekleme ve çıkarma işlemleri için onay seçeneği getirilmiş, eklenen ya da çıkarılan peronel idare onayı aldıktan sonra geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.
   • Mevzuat gereği yapılan yer değişikliği işlemleri için yer değişikliği talep ekranı düzenlenmiştir.
   • İletişim seenekleriyle ilgili yapılan güncellemeler için onay ekranı getirilmiş olup, her türlü iletişim bilgisi girilmesinin ardından idare  tarafından onaylandıktan sonra güncel hale gelmesi sağlanmıştır.
   • Mevzuat gereği çalıştırılması gereken asgari personel kontrolü eklenerek, gereğinin sağlanmaması halinde uyarı ekranı getirilmesi sağlanmıştır.

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemi üzerinden web başvuru yapıldığı anda, atlanmadan, gecikirilmeden hizmete alınabilmesi için  'WEB BAŞVURU ÜZERİNDEN ALINMIŞ YENİ İŞLEMİNİZ BULUNMAKTADIR.LÜTFEN İLGİLİ EKRANI KONTROL EDİNİZ." şeklinde bir uyarı ekranı gelmesi sağlanmıştır.

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemi üzerinden işlem tamamlama adımlarından biri olan aplikasyon işlemi tamamlama  için yüklenmesi zorunlu evraklar arasında yer alan aplikasyon krokisinde düzenlemeye gidilmiş olup; talep sahibinin gelmediği hallerde, talep sahibinin imzası olmadığı için tamamlanamayan işlemler, üretilen belgeler sekmesinden "Aplikasyon Krokisi (Talep Sahibi İmzasız)" seçeneği ile sisteme yüklenerek, tamamlanabilir hale getirilmiştir. Söz konusu işlem tamamlanmış olsa dahi talep sahibinin imzası alındıktan sonra yine üretilen belgelerden "Aplikasyon Krokisi(Talep Sahibi İmzalı)" seçilerek işlemde güncelleme yapılması gerekmektedir. 
   • Sistem üzerinden alınan bir başvurunun iptali işleminde daha önce "E-Ödeme İptal" butonu seçildikten sonra "Başvuru İptal Et" seçilmesi gerekmekte idi. Bu konu yapılan güncellemenin ardından başvurusu iptal edilmek istenen işlemlerde direk "Başvuru İptal Et" sekmesinin seçilmesi yeterli olacaktır.
   • Sistem üzerinde yapılan son güncelleme ile "Kontrollük Ücreti" sekmesinden kontrollük ücreti oluşturulmadan "Fatura" ve "Tahsilat Makbuzu" oluşturulmamaktadır. 

    

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sisteminde yapılan son güncelleme neticesinde muhdesatın tesisi/terkini başvurularının alınması kullanıma açılmıştır.
   • Başvuru ekranındaki export seçeneği filtreleme yapılması yönünde işlevsel hale getirildi.
   • İşlem beklemeye alma seçeneklerine "Vatandaş İsteğiyle" seçeneği eklenmiş olup, işlem süreleri 1'er ay arayla 6 aya kadar beklemeye alınabilmektedir.

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sisteminde yapılan son güncelleme neticesinde; plan örneği başvuralarının alınması kullanıma açılmıştır.

    

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sisteminde yapılan son güncelleme neticesinde çoklu  başvurularının alınması kullanıma açılmıştır.
   • Cins değişikliği işlemiyle birlikte alınan röperli kroki işlemlerinde web tapu üzerinden mimari proje görüntülenebilmesi kullanıma açılmıştır.

    

   • LİHKAB Ofis Otomasyon Sisteminde başvuru ekranına "Başvuru Bekleme Açıklama" kolonu eklenmiştir.

    

    

    

                 

    

          Güncelleme Tarihi 09.09.2021