KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa AKKUL, Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel SERDAR, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Tapu ve Kadastro Müdürleri, Kadastro Müdür Yardımcıları ve ilgili personelin katılımıyla kadastro çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kastamonu Bölge Müdürü Yücel SERDAR, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa AKKUL ve Genel Müdür Yardımcımız Adil Hakan AYBER'in açılış konuşmaları ile başlayan ve kadastro müdürlüklerince yürütülen kadastral faaliyetlerin daha etkin, ekonomik ve hızlı sunulması ve elektronik kadastronun altyapısının oluşturulması çalışmaları kapsamında, T.C. kimlik numarası güncelleme çalışmaları, çalışmaları tamamlanan kadastro müdürlüklerinde yeni dönem yol haritasının belirlenmesi, veri onayı, başvuru süreçleri, güncelleme ve sayısallaştırma çalışmalarında geriye kalan parseller için planlama esaslarının gözden geçirilmesi ve personel performans kriterlerinin belirlenmesi hususlarının değerlendirildiği toplantıda Genel Müdürlüğümüz mühendisleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.