Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 174. Kuruluş Yıldönümü, Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlanmıştır.

20 May 2021

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 174. Kuruluş Yıldönümü, Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen bir dizi etkinlikler ile kutlanmıştır.

Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinde yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulunmuşlardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında;

Covid-19 önlemleri dikkate alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uyulmak suretiyle, 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 11.15  de Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı' na çelenk konularak, istiklal marşı ve saygı duruşunda bulunulmasını müteakip Kastamonu Valisi Sayın Avni ÇAKIR' a ve Vali Yardımcısı Sayın Vedat YILMAZ 'a makam ziyaretinde bulunulmuştur.

Daha sonra Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında teşkilatımızın Kuruluş Yıldönümü kapsamında Bölge Müdürlüğümüz ve Kastamonu Tapu-Kadastro Müdürlükleri personelinin katılımlarıyla 174. Kuruluş Yıldönümü anısına  pasta kesilerek ikramda bulunulmuştur.

Programın devamında Bölge Müdürümüz Sayın Yücel SERDAR yaptığı konuşmalarında;

"İnsan, yüzyıllardır toprağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmüştür. Bu bağımlılık, toprağı ve buna bağlı hakları muhafaza etme güdüsünü ortaya çıkarmış ve mülkiyet kavramı da hukuk sistemimizde bu olguyla yer edinmiştir.

Bugün, Türk Hukuk Sisteminde yer alan mülkiyet olgusunun temelleri, 21 mayıs 1847 tarihinde, bundan tam 174 yıl evvel, Osmanlı Devlet Teşkilatının ana unsurlarından sayılan “Defterhane-i Amire Kalemi” ile atılmıştır.

174 yıllık köklü bir kuruluş olan, geleneklerine bağlı olduğu kadar yenilikçi yapısıyla da dikkatleri üzerine çekebilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, değişen ve sürekli gelişen teknolojik yeniliklere, anında adapte olabilen personel yapısıyla, her türlü alanda, tüm devlet kurumlarının ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu mülkiyet bilgilerini, muhafaza etmeyi, güncellemeyi ve hizmete sunmayı kendisine misyon edinmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün en büyük gücü, sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübesi ile çalışanlarının oluşturduğu insan kaynağıdır.

Hep beraber 174. Kuruluş Yıldönümünü kutladığımız bugün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerin başında “Entegrasyon” çalışmaları yer almaktadır.

Entegrasyon faaliyeti ile; taşınmaza ilişkin mülkiyet bilgilerinin, kara kaplı defterlerden elektronik ortama taşınması,taşınan bilgilere veri özelliği kazandırılması,verilerin, sicil ve elektronik ortam uyumunun sağlanması, uyumu sağlanan tüm verilerin, gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinin ve gerekse de tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların hizmetine sunulması hedeflenmektedir.Bu hedef, stratejik temelli oluşturulmuş olup, sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması amacını taşımaktadır.

Kaliteli bir hizmet sunma, Vatandaş-Devlet ilişkilerini farklı bir boyuta taşımakta, kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması yanında, Devlete olan güven ve sadakati de arttırmaktadır.

Bu güven ve sadakat ortamını sağlamak Devletlerin asıl varoluş amacıdır.

Bu duygu ve düşünceler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet eden ve hizmet alan tüm çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunar, ülkemizi ve tüm dünyayı saran Covid-19 salgını sebebiyle, Millet olarak yaşadığımız bu zor günlerin bir an önce geride kalmasını ve bir sonraki 175.yıl Kuruluş Yıldönümünü, yine hep beraber ve coşkuyla kutlamayı dilerim." temennisinde bulunmuş ve kutlama etkinlikleri sona ermiştir.