GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 175. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Genel Müdürlüğümüzün 175. Kuruluş Yıl Dönümü Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlanmıştır.

Söz konusu etkinlikler kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adil Hakan AYBER’ in de katılımları ile 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.15 te Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı’nda saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk sunumunu müteakip Kastamonu Valimiz Sayın Avni ÇAKIR’ a makam ziyaretinde bulunulmuştur.

Daha sonra Bölge Müdürlüğümüzde Kastamonu Valimiz Sayın Avni ÇAKIR, Karabük Valimiz Sayın Fuat GÜREL, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adil Hakan AYBER, Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Opr. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU ve İlimizde görev yapmakta olan Bölge ve İl Müdürlerimizin teşrifleri ve Bölge Müdürlüğümüz ile Kastamonu Tapu ve Kadastro Müdürlükleri personelinin katılımı ile teşkilatımızın 175 yıllık köklü tarihini ve bugün gelinen noktayı konu alan tanıtım filmi gösterimi ve Defterhaneden Tapu-Kadastroya temalı sergi açılışı gerçekleştirilmiştir.

Bölge Müdürümüz Sayın Yücel SERDAR programda yapmış oldukları konuşmalarında; mülkiyetin güvencesi olan Kurumumuzun geçmişinden kopmadan gelişen teknolojiye ayak uydurarak bünyesinde görev yapmakta olan yirmi bine yakın personeli ile taşınmaza yönelik politikaları belirleyen lider kurum olma yolunda özverili ve başarılı bir çalışma içinde olduğunu, teknolojiyi en iyi kullanan kurum ödülünü alan Tapu ve Kadastro Teşkilatının gerek vatandaşlarımıza gerekse devletimizin diğer kurumlarına hizmet sunumunda çok başarılı bir performans sergilediğini vurgulamışlardır.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adil Hakan AYBER konuşmalarında; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün başarılı çalışmalarının ülkemiz ile sınırlı olmadığını, Türk Cumhuriyetlerinden Afrika’ya kadar birçok ülkenin tapu ve kadastro hizmetlerinde Genel Müdürlüğümüz ile işbirliği yönünde taleplerinin olduğunu, öte yandan Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada yer alan birçok ülkenin tapu kayıtlarının Genel Müdürlüğümüz arşivinde bulunduğunu, köklü bir geçmişe sahip olan teşkilatımızın hizmetlerin sunumunda teknolojiyi başarılı bir şekilde kullandığını ifade etmişlerdir.

Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Opr. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU konuşmalarında; tapu ve kadastro hizmetleriyle belediyecilik hizmetlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, teknolojik gelişmeler ile birlikte devletimizin tüm kurumlarının vatandaşlarımıza hizmet sunumunda büyük bir ivme kazandığını ifade ederek, teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutlamış ve tüm personele çalışmalarında başarılar dilemişlerdir.

Karabük Valimiz Sayın Fuat GÜREL konuşmalarında; Tapu ve Kadastro Teşkilatının özellikle son 10-15 yıllık süreçte büyük projelere imza attığını, teknolojik gelişmelere hızla ayak uydurması yanında teknolojiyi başarılı şekilde kullanan bir kurum olarak vatandaşlarımıza hizmet sunumunda çok iyi bir konuma geldiğini ifade etmişler ve teşkilatımızın 175. yılını kutlayarak başarı dileklerinde bulunmuşlardır.

Kastamonu Valimiz Sayın Avni ÇAKIR ise konuşmalarında; tapu ve kadastro müdürlüklerimizin gerek teknolojik alt yapı gerekse donanım ve hizmet alanları yönüyle çok iyi bir duruma geldiğini, teknolojiyi başarılı şekilde kullanan genç, çalışkan ve dinamik bir personel profilinin olduğunu ifade ederek, köklü bir kuruluş olan Tapu ve Kadastro Teşkilatının bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yönetici ve personele teşekkür etmişler ve 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başarılı çalışmaların devamını dilemişlerdir.

Protokol konuşmalarının ardından Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adil Hakan AYBER tarafından Karabük Valimiz Sayın Fuat GÜREL ve Kastamonu Valimiz Sayın Avni ÇAKIR’ a, Bölge Müdürümüz Sayın Yücel SERDAR tarafından da Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Opr. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’ na plaket takdiminde bulunulduktan sonra tüm protokol tarafından Bölge Müdürlüğümüz ana hizmet binasında yer alan Defterhaneden Tapu- Kadastroya temalı serginin açılışı yapılmış, Bölge Müdürlüğümüz ile Kastamonu Tapu ve Kadastro personelinin katılımlarıyla 175. kuruluş yıldönümü anısına pasta kesilerek ikramda bulunulmuştur.