İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğünde MEGSİS-TAKBİS  Entegrasyonu kapsamında ve Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, I. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Şube Müdürleri Nur Kemalettin TOKER ve Özgen Sadu ÇAĞLAR, Tapu ve Kadastro Uzmanı Ümit YILDIZ ile İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürü Dr. Cengiz YILDIRIM, Bölge Müdür Yardımcıları İsmail ÇAKIR ve Ekrem ÇALIŞKAN, Kadastro Müdürü Özkan ESER, Kadastro Müdür Yardımcıları Birkan KARATEPE, Erdoğan KURAL, Fatih AKKUŞ, Kontrol Mühendisi M. Serkan KOCAMAN katıldı.