KYS Toplantı

24 Kas 2022

Genel Müdürlüğümüz Kalite Koordinatörlüğü tarafından uygulamaya konulan Kalite Eylem Planı gereği, Kalite Koordinatörlüğünün yeni organizasyon yapısı ve Kalite Yönetim Sistemi hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması amacıyla Erenler Tapu Müdürlüğü Toplantı Salonunda 24.11.2022 tarihinde toplantı  düzenlenmiştir. Bölge Müdür Yardımcımız ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Hasan UZUN'un sunum yaptığı toplantıya Sakarya İli bağlı birimlerimizdeki Birim Kalite Sorumluları katılmıştır.