KYS Toplantı

23 Kas 2022

Genel Müdürlüğümüz Kalite Koordinatörlüğü tarafından uygulamaya konulan Kalite Eylem Planı gereği, Kalite Koordinatörlüğünün yeni organizasyon yapısı ve Kalite Yönetim Sistemi hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması amacıyla Gebze Tapu Müdürlüğü Toplantı Salonunda 23.11.2022 tarihinde toplantı  düzenlenmiştir. Bölge Müdür Yardımcımız ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Hasan UZUN'un sunum yaptığı toplantıya Kocaeli İli bağlı birimlerimizdeki Birim Kalite Sorumluları katılmıştır.