KADINA EL KALKAMAZ

21 Kas 2022

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sürekli, etkin ve önleyici nitelikte, kurumlar arası eşgüdümün en üst seviyede sağlandığı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı politika ve uygulamalar mücadelenin başarısı açısından son derece önemlidir. 25 Kasım, Birleşmiş Milletlere üye birçok ülke ile birlikte ülkemizde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı arttırmak ve kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek maksadıyla “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak anılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve kadınların çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş KADES uygulaması broşürüne ulaşmak için tıklayınız.