Darıca Tapu Müdürlüğü, Darıca Belediye Başkanlığının emlak beyan değerlerine 22.02.2021 den itibaren dijital ortamda ulaşabilmektedir

23 Şub 2021

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Darıca Tapu Müdürlüğü ve Darıca Belediye Başkanlığı arasında; mevzuatla belirlenen görevlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için iki kurum arasında sağlanacak veri iletişim bağlantısı ile güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını temin etmeyi amaçlayan "Bina, Arsa ve Arazi Raiç Değerler Verinin Yönetim Bilgi Sistemi Üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol" 22.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.