e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

 

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi Uyarınca Yapılacak Olan İşlemler Konulu 2018/8 Nolu Genelge