İ.İ.K 111/a Maddesi Gereğince Satış İşlemleri Hakkında Duyuru