İç Tetkik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kalite Koordinatörlüğü Tarafından “İşimizi Daha İyi Yapmanın Yolunu Arama” temalı 2024 İç Tetkik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. 
Genel Müdürlük ve Ankara Bölge Müdürlüğü Tetkik / Baş Tetkik Görevlileri, Genel Müdürlük Birim Kalite Sorumluları ile tetkikçi adaylarından oluşan 51 kişinin katılımıyla 7 Mart 2024 tarihinde Sincan-Etimesgut hizmet binası toplantı salonunda yapıldı.
Toplantı saat 10.30’da, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Kalite Koordinatörü Mehmet POSTACI’nın açılış konuşması ile başladı. Kalite Koordinatörlüğünün revize edilen dokümanları hakkında bilgiler veren POSTACI; 2023 Yılı iç ve dış tetkiklerinin iyileştirici önerileri ile kurumsal kanallardan gelen geri bildirimler ışığında başta tetkikler olmak üzere çeşitli prosedür ve formların revize edilerek https://kaliteyonetimsistemi.tkgm.gov.tr/KYSDokumanlar.aspx?Id=21  sitemiz ilgili başlıkları altında yayınlandığını belirtti. 
KEP 2024 kapsamında gerçekleştirecek tetkiklerin 15 Nisan 2024’te başlayıp; TSE 2.Gözetim Tetkikinin 12 Temmuz 2024’te tamamlanacağını belirten POSTACI, tetkiklerin, revize dilen dokümanlar ve iç tetkik soru listesi doğrultusunda yapılmasının önemine değinerek: “Bu bilgilendirme toplantımızda TKGM İç Tetkiklerinin, revize edilen dokümanlar kapsamında, etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için hep birlikte ‘anlayış ve uygulama birliğini’ geliştireceğiz.” dedi.
İnteraktif katkıyla toplantının; çalışanlarımız, kurumumuz ve müşterilerimize  vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma imkânı sunmaya vesile olacağını belirten POSTACI; “TKGM Kalite ailesi olarak düzenlediğimiz bu toplantımızın verimli geçmesini, bize iyileştirme fırsatları sunmasını diliyor, hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Kalite Baş Tetkikçisi ve İş Güvenliği Uzmanı Sıddık AKDOĞAN tarafından, “BU TOPLANTININ AMACI İŞİMİZİ DAHA İYİ YAPMANIN YOLUNU ARAMAKTIR” mottosuyla beş oturumdan oluşan sunum gerçekleştirildi.
TKGM İç Tetkiklerinin, revize edilen Kalite Koordinatörlüğü kapsamında, etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yapılan değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi, 
Katılımcılarla ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının tetkikçi gözüyle yorumlanması, tetkikin tanımı, planlaması, tetkik edilen taraf ile iletişim kurulması, tetkik uygulaması, sonuçlandırılması, tetkik raporunun hazırlanması, kayıtların saklanması ve varsa takiplerin yapılması;
Kalite Sistem Tetkiklerinin her aşamasında ortak yöntem kullanılması, ‘ISO 19011’de tanımlandığı şekli ile; ‘’tayin edilen tetkik kriterleri kapsamında toplanan tetkik delillerinin, uygunluk derecesini belirlemek için bu delillerin objektif olarak tetkik kriterleriyle kıyaslanarak değerlendirilmesi ve bulguya dönüştürülmesi ve bu konuda anlayış ve uygulama birliği sağlanması konusunda katılımcılarla interaktif sunumlar gerçekleştirildi.
Tetkiklerin; 
-    Performansın objektif delili olarak KYS’den beklenen çıktıların başarısını gösterdiği;
-    Standartlar ve yasalara uyumu ölçerek KYS ve tabi olduğumuz mevzuata uyumu ve uygulama başarısını gösterdiği;
-    Hedeflere uyumu/ulaşılmayı ölçerek, etkinliğimizi değerlendirme fırsatı sunduğu Kurumumuzun belirlenen amaç ve hedeflerine Ör. 2024-2028 Stratejik Planına dönem bazında  hangi oranda ulaşıldığını, ulaşılmadıysa sebeplerini görmemizi sağladığı;
-    Eğitim, bilinç ve farkındalığı ölçerek, Çalışanlarımızın yetkinliğini, bilinç ve farkındalığını görmemizi sağladığı; ihtiyaç duyulan eğitim ve bilgilendirmeleri gerçekleştirme fırsatı sunduğu;
-    Vatandaşın beklentisi ve kurumumuzun belirlediği şartları «hizmet şartları, hizmet standartları, yönetmelik, yönerge, talimat vb.» uyumu ölçerek Müşteri ve kuruluşun şartlarına uygunlu gösterdiği; Müşteri memnuniyetini artırdığı,
-    Kurumumuzun, çalışanlarımızın yanı sıra müşterilerimizin-vatandaşlarımızın kurumumuza duyulan itimadını artırarak, güven ortamı oluşturduğu;
hususlarında katılımcıların farkındalıkları pekiştirildi.