Göreve Hazırım Projesi Kapsamında Geçici Görevle Personel Temini Yapılmak Üzere Başvuru Alınması

 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerde kamu hizmetinin sunumunda yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla tapu müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, mühendis, tekniker/teknisyen, işlem yapan personel, arşiv memuru ve destek personeli ihtiyacı bulunan birimlere geçici görevlendirme yapılmak üzere 15-20 Şubat 2023 tarihleri arasında Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden “Bilgilendirme/Beyan” menüsü altındaki “Afet Bölgesinde Görev Alma İsteği” menüsü kullanılarak açılan sayfadan başvuru alınacağına dair Yer Değiştirme Kurulu’nun 15.02.2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kararı ektedir.
Başvuru yapmak isteyen personele ilanen duyurulur.