GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARI

13
Ağustos
2020

15 Haziran – 26 Temmuz 2020 tarihleri arasında Sözlü Sınav Komisyonları tarafından sözlü sınavları yapılan adayların sözlü sınav sonuçları ile sözlü sınav soru ve sonuçlarına itiraz usulü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 12/08/2020 tarihli ve 2020/10 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, sınav gruplarına göre aday bilgilerini içeren sözlü sınav sonuçları listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yayımlanmıştır. 

       Sözlü sınav soru ve sonuçlarına dair itirazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde  (14-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında),  EBYS üzerinden birim üst yazısı ekinde doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmek suretiyle alınacak olup, 20 Ağustos 2020 tarihinden sonra yapılan itirazlar ile EBYS üzerinden gönderilmeyen posta, faks ve eposta gibi yöntemler ile gönderilen dilekçeler ve EBYS üzerinden oluşturulmakla birlikte sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde paraf/imza/onay sürecini tamamlamaması nedeniyle Personel Dairesi Başkanlığına intikal etmeyen/ettirilmeyen itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

       Sözlü sınava katılan adaylara ilanen duyurulur.

Ekleri                                      :

Sınav Kurulu Kararı

Tapu Müdürü

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

Kadastro Müdür Yardımcısı

Arşiv Memuru

Avukat (Merkez)

Avukat (Taşra)

Kontrol Mühendisi

Mühendis (Taşra) (Harita Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Bilgisayar Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Elektrik Elektronik Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Makine Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Gıda Mühendisliği)

İstatistikçi (Merkez)

Programcı (Merkez)

Programcı (Taşra)

Tekniker (Merkez)

Tekniker (Taşra)