GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUÇLARI (BAŞARI SIRALI LİSTELER)

01
Eylül
2020

13 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı sonuçlarına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden  5 iş günü içerisinde itiraz eden adayların başvurularının sözlü sınav kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması üzerine, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilen başarı puanları, başarı sıralaması, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere oluşturulan asıl ve yedek adayları gösterir listeler aşağıda yayımlanmıştır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarına katılan personele ilanen duyurulur.

 

Ekleri                                      :

Tapu Müdürü

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

Kadastro Müdür Yardımcısı

Arşiv Memuru

Avukat (Merkez)

Avukat (Taşra)

Kontrol Mühendisi

Mühendis (Taşra) (Harita Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Bilgisayar Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Elektrik Elektronik Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Makine Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Gıda Mühendisliği)

İstatistikçi (Merkez)

Programcı (Merkez)

Programcı (Taşra)

Tekniker (Merkez)

Tekniker (Taşra)