GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLUP, FERAGAT EDEN ADAYLAR NEDENİYLE BOŞ KALAN TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI KADROLARINA YEDEK LİSTEDEN TERCİH ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

18
Eylül
2020

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı adaylarının yer belirleme işlemi 18 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır. Yer belirleme işlemleri sırasında asil listede yer alan bazı adayların feragat etmesi nedeniyle boş kalan ekli listede yer alan birimlere 21 Eylül 2020 Pazartesi günü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı yedek adaylarından ilk 45’inin (Başarı sırası 251 ila 295 arasında olan yedek listedeki personel) iştiraki ile saat 10:00 dayer belirleme işlemi yapılacaktır. 

Yer belirleme işlemleri adayların görev yaptığı Bölge Müdürlüklerinde telekonferans ile yapılacağından, adayların yer belirleme işleminin yapılacağı tarih ve saatte görev yaptığı Bölge Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. (Bölge Müdürlüklerince, Bölge Müdürlüğü hizmet binası dışında bir alanda telekonferans düzenlenmesi halinde adaylara önceden duyurulacaktır.) 

Adaylara ilanen duyurulur. 

 

Ekler                                      :

Boş kalan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadroları

Boş kalan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrolarına yedekten tercih yapacak aday listesi