YAVUZELİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Bölge Müdürümüz İbrahim ERSOY, Yavuzeli Tapu Müdürlüğünü ziyaret etmiş olup, iş ve işleyişler hakkında karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.