BİRİM KALİTE SORUMLULARI VİDEO KONFERANS TOPLANTISI

                    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 10.11.2022 tarih ve 6804547 sayılı yazılarında belirtilen kalite eylem planının koordinatör yardımcılarının kalite koordinatörlüğü ve entegre yönetim sistemi ve kalite eylem planı hakkında birim kalite sorumluları ile toplantı yapılması konulu talimatları gereği Bölge Müdürümüz İbrahim ERSOY'un açılış konuşmasının ardından Kalite Koordinatör Yardımcımız Bölge Müdür Yardımcısı Mevlüt ERSAYAN tarafından Bölge Müdürlüğümüz birim kalite sorumlularına video konferans yöntemi ile sunum yapılmıştır.