ETİK EĞİTİCİSİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 4-7 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan “Etik Eğiticisi Eğitimi” programı başladı.

Programda, Genel Müdür Yardımcımız Metin BEYAZ, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İnayet AYDIN, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN birer konuşma yaptı.

Genel Müdür Yardımcımız Metin BEYAZ yaptığı konuşmada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün köklü bir kurum olduğunu ve verdiği hizmetleri etik davranış kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Etik Davranış İlkeleri ile ilgili politikaları belirleyen Etik Komisyonumuzun 2007 yılından günümüze kadar başarılı bir şekilde çalışmalar yaptığının altının çizen Genel Müdür Yardımcımız, “Etik Komisyonu uygulamada karşılaşılan sorunlar, varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi noktasında Kurumumuza yön gösteriyor” dedi. 

Genel Müdür Yardımcımız Metin BEYAZ, “2007 yılında yolsuzluğun önlenmesi için Etik Projesine gönüllü pilot kurum olarak başvurduk ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Avrupa Konseyi işbirliği içerisinde bu projeyi yürüttük. Bu projenin sonuçlarını da Kurum Kültürü haline getirdik” dedi.

Modern yönetim anlayışının bir gereği olarak Kalite Yönetim Sistemini oluşturduğumuzu belirten Genel Müdür Yardımcımız, Kalite Yönetim Sisteminin temel noktası olarak Etik Değerler İlkesini getirdiğimizin altını çizdi.

Eğitimin açılışında Genel Müdür Yardımcılarımız Metin BEYAZ, Tamer İNAN, Daire Başkanlarımız, Şube Müdürleri, TK Uzmanları, İç Denetçiler,  Merkez ve Taşra teşkilatımızdan katılımcılar yer aldı.

Eğitim sonunda katılımcılara Etik Eğitici Eğitimi Katılım Belgesi verildi