GÜNYÜZÜ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0222 280 10 06
Mail
gunyuzu-tsm@tkgm.gov.tr
Adres
Kaymakamlık Binası 2. Kat Günyüzü/ESKİŞEHİR
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XVII. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
ESKİŞEHİR