Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı İle Bir Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığından gelen yönetici ve denetim heyeti ile Veraset ve İntikal Vergisi ve harçlar, resen cins değişikliği 13/a harç ilişiği ve taraflarca vazgeçilen işlemlerin harçlarının iadesi gibi konuların gündeme geldiği, Bölge Müdürlüğümüz yöneticileri, Tapu ve Kadastro Müdürlerimizin katıldığı bir çalışma toplantısı düzenlendi. Çalışma sonunda tutulan tutanak örneklerinin her iki kurumun Merkez Teşkilatına gönderilmesi hususunda ortak görüş oluştu.