Bölge Kalite Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı

28-29-30 Kasım ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon İl Merkezlerimizde Kalite Koordinatör Yardımcısı Şube Müdürü Engin TOLGAY ve Şube Müdürü Süleyman Fuat ACAR' ın yönetiminde Birim Kalite Sorumlularının katılımı ile  “Kalite Koordinatörlüğü ve Entegre Yönetim Sistemi, Kalite Eylem Planı'' ,''Fiziksel Alanların Kurumsal Konsepte ve Arşivlerin Arşiv Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi'' ve ''2019-2023 Stratejik Plan'' hedef ve amaçları hakkında bilgilendirme ve görüş alış-verişinin yapıldığı  dört adet yüz yüze toplantı yapılmıştır.

Eskişehir İlimizdeki toplantıya Sayın Bölge Müdürümüz Cevdet KILIÇ da katılarak Kalite Koordinatörlüğü organizasyonunun sahiplenilmesi hususunda Birim Kalite Sorumlularına telkinlerde ve bilgilendirmelerde bulunarak, başarılar dilemiştir.