Bilecik İlimizde T.C Vatandaşlık Numaralarının Tespitine Yönelik Analiz ve Nihai Envanteri Oluşturma Amaçlı Toplantı Yapıldı

Sistemde T.C Vatandaşlık numarası olmayan taşınmaz maliklerinin tespiti ve T.C numaralarının sisteme işlenebilmesi için gelinen süreci değerlendirmek, gerekli analizleri yapmak, nihai envanteri oluşturmak ve diğer illerdeki çalışmalar için bir model oluşturmak için; Bilecik İlinde, Bölge Müdürümüz  Sayın Cevdet KILIÇ Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü Yöneticilerimiz, Bilecik Merkez Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz ve İlçe Tapu Müdürlerimizin de katıldığı, bir çalışma toplantısı düzenlendi.