Erzincan İlinde Yeni açılan Lisanslı Harita Bürolarına Eğitim verildi

Bölge Müdürümüz Hasan DAYIKARACA Başkanlığında, Kadastro Şube Müdürü Erkan HANCIOĞLU katılımı ile Erzincan Kadastro Müdürü Sabit UZUN ve Kadastro Müdür Yardımcısı Adem YUMAK tarafından Erzincan ilinde yeni açılan Lisanslı Harita Kadastro Bürolarına; Lisanslı Büro Kanun ve bu Yönetmelikle belirlenen Kadastro Teknik Hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapımı ve kontrolü, hatalı blok ve bağımsız bölüm numarası düzeltme işlemleri, tescile tabi olan cins değişikliği, arazi irtifak hakkı tesisi ve terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapımı, sorumluluğu, 3091 sayılı yasa kapsamında yapılacak işlemler hakkında eğitim verilmiştir.