ERZİNCAN 3B KADASTRO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesinin sürdürülebilirliği kapsamında kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, 2021/4 sayılı genelge gereği yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modelinin ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesine yönelik olarak 15.05.2024 tarihinde Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda Proje Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT, Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürü Hasan DAYIKARACA,  Bölge Müdür Yardımcısı Bilal SELÇUK, Tapu ve Kadastro  Şube Müdürleri  katıldı.

Kadastro Dairesi Başkanlığından Tapu ve Kadastro Uzmanı İsmail DURSUN, Harita Dairesi Başkanlığından Mühendis Numan SOYYİĞİT ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığından Zeynep SEVGİ tarafından sunum yapılan bilgilendirme toplantısının öğleden önceki oturumu; Erzincan Merkez, İlçe Belediyelerinin ve İl Özel idaresinin ruhsat, mimari proje kontrolü ve web tapu üzerinden proje gönderen birimlerinde görev yapan teknik personellere, öğleden sonraki oturumu ise; Erzincan Kadastro Müdür, Müdür yardımcısı, teknik personeli ve Erzincan Merkez Tapu ve İlçe Tapu Müdürlüklerinin Müdür ve Müdür yardımcıları, Erzincan Harita Mühendisleri Odası temsilcileri, LİHKAB temsilcileri ve üretici gruplarına yönelik gerçekleştirildi.