PÜTÜRGE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
(422) 280 11 00-280 10 99
Mail
puturge-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
puturgetm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Hükümet Konağı Kat:2
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XVI. Elazığ Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
MALATYA